түбә


түбә
I. и. 1. Корылманың кар-яңгырдан саклый торган өске капламасы 2. Башның иң югары өлеше 3. Берәр нәрсәнең өске өлеше, өсте 4. күч. Берәр биек нәрсәнең иң югары өлеше, югары очы тау түбәсе 5. Иң түбән нокта, иң түбән урын чокырның түбәсенә хәтле төшү 6. Кечерәк калкулык, калку урын Юкә борыны дип йөртелгән түбәгә күтәрелдек с. Калкуланып торган, калку түбә җир 7. мат. Почмак түбәсе 8. диал. Чорма 9. Баш өсте түбәсеннән очып барган торналар. ТҮБӘ КҮЗЕ – Кәлтә һ. б. кайбер хайваннарның баш түбәсендәге өченче күзе. ТҮБӘ ТАКТА – диал. Түшәм. ТҮБӘ ТАКТАСЫ – Түбә ябу өчен ышкылган, ырмауланган озын юка такта. II. ТҮБӘ – диал. Авылның бер өлеше, төбәге

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.